GUEST
 • 경기일시
 • 승(홈)
 • 패(원정)
 • 상태
 • 08-19 [월] 14:03
 • Swansea Jacks 1.90
 • 3.40
 • 4.33 팰리스 이글즈
 • 베팅
 • 08-19 [월] 14:03
 • Swansea Jacks [오버]   2.60
 • 2.50
 • 1.53   [언더] 팰리스 이글즈
 • 베팅
 • 08-19 [월] 14:06
 • 맨체드터 레드 2.00
 • 3.25
 • 4.00 이스트 엔드 유나이티드
 • 베팅
 • 08-19 [월] 14:06
 • 맨체드터 레드 [오버]   2.75
 • 2.50
 • 1.50   [언더] 이스트 엔드 유나이티드
 • 베팅
 • 08-19 [월] 14:09
 • 스토크 유나이티드 1.53
 • 3.75
 • 7.00 Norwich Canaries
 • 베팅
 • 08-19 [월] 14:09
 • 스토크 유나이티드 [오버]   2.60
 • 2.50
 • 1.53   [언더] Norwich Canaries
 • 베팅
 • 08-19 [월] 14:12
 • 맨체스터 블루즈 1.61
 • 3.75
 • 6.00 The Cherries
 • 베팅
 • 08-19 [월] 14:12
 • 맨체스터 블루즈 [오버]   2.50
 • 2.50
 • 1.57   [언더] The Cherries
 • 베팅
 • 08-19 [월] 14:15
 • WBA 베기즈 1.72
 • 3.60
 • 5.00 Norwich Canaries
 • 베팅
 • 08-19 [월] 14:15
 • WBA 베기즈 [오버]   2.40
 • 2.50
 • 1.61   [언더] Norwich Canaries
 • 베팅
 • 08-19 [월] 14:18
 • 이즐링턴 레드 2.37
 • 3.20
 • 3.25 맨체드터 레드
 • 베팅
 • 08-19 [월] 14:18
 • 이즐링턴 레드 [오버]   2.80
 • 2.50
 • 1.44   [언더] 맨체드터 레드
 • 베팅
 • 카트정지
 • 전체삭제
 • 0
 • 0
 • 0.00
 • 0
5,000 10,000 30,000
50,000 100,000 MAX